Spotkanie poświęcone cmentarzowi prawosławnemu w Stanisławowie

25 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku odbyło się spotkanie dotyczące prawosławnego cmentarza fortecznego w Stanisławowie.
Dr Bartłomiej Gutowski i dr Marta Wiraszka przybliżyli nam efekty prac i odkrycia dokonane na terenie cmentarza.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa: „Cmentarz prawosławny w Stanisławowie na Mazowszu w fotografii Jacka Łagowskiego”.