Wystawy do 2020 roku

Przez kilka lat, od początku istnienia Twórczej Doliny, zorganizowaliśmy ponad 30 wystaw, w tym wystawy malarstwa, fotografii, tkaniny artystycznej. Swoje prace wystawiali artyści, głównie amatorzy, chcący zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. Większość wystaw, którym towarzyszyły zamieszczone poniżej plakaty, został zorganizowana we współpracy z firmą 7bulls.com, w galerii firmy przy ulicy Szucha 8 w Warszawie. Wystawom towarzyszyły wernisaże, w których uczestniczyli pracownicy firmy oraz zaproszone przez artystów osoby. Do poniższych wystaw należy dodać pozostałe zorganizowane w ramach oddzielnych działań, prezentowane w innych zakładkach.