Folder

Folder powstał z nadesłanych prac literackich, wybranych na potrzeby tego wydawnictwa. Są to różne gatunki literackie, nadesłane przez przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Prace literackie ozdabiają wybrane prace fotograficzne nadesłane na konkurs. Szatę graficzną folderu zawdzięczamy Marlenie Dziedzic-Nawrockiej, wieloletniej, byłej już pracownicy Ośrodka Kultury w Pomiechówku, obecnie pracującej w Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Klikając na stronę folderu, można przeczytać wszystkie pozostałe informacje oraz zapoznać się z pracami literackimi nawiązującymi do gminy Pomiechówek.