Start

tdlogoStowarzyszenie Twórcza Dolina powstało w 2015 roku z potrzeby realizowania pomysłów na wydarzenia kulturalne. Staraliśmy się odkrywać talenty organizując wystawy, głównie artystów amatorów. Każdego roku staraliśmy się uczcić ważną rocznicę lub wspomagać miejscowe wydarzenia kulturalne. Okazało się, że dużym zainteresowaniem cieszą się tematy związane z historią naszej „Małej Ojczyzny”.  Obecnie jednym z głównych kierunków naszych działań jest szukanie i gromadzenie informacji o historii gminy Pomiechówek. Zgromadzone informacje umieszczamy na stronie internetowej www.historiapomiechowka.pl oraz w mediach społecznościowych na fanpage’u „Pomiechówek – o historii przy kawie„. Działania związane z historią nadal chcemy łączyć z animacją kultury i rekreacją, zapewniając potencjalnym odbiorcom naszych projektów atrakcyjny dostęp do wiedzy o historii gminy. Działaniami edukacyjnymi chcemy przyczyniać się do międzypokoleniowej integracji mieszkańców gminy poprzez wspólne odkrywanie historii naszej Małej Ojczyzny.

Aktualności

Walne zebranie członków

21 marca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzysznia o charakterze sprawozdawczym. Członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2023. Została podjęta ważna uchwała […]

Spotkanie sieciujące

W siedzibie MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki spotkało się ponad 20 organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Twórcza Dolina. Organizacje  poznawały się, sieciowały się i planowały dalsze wspólne działania.

Zobacz więcej aktualności