Start

tdlogoStowarzyszenie Twórcza Dolina powstało w 2015 roku z potrzeby realizowania pomysłów na wydarzenia kulturalne. Staraliśmy się odkrywać talenty organizując wystawy, głównie artystów amatorów. Każdego roku staraliśmy się uczcić ważną rocznicę lub wspomagać miejscowe wydarzenia kulturalne. Okazało się, że dużym zainteresowaniem cieszą się tematy związane z historią naszej „Małej Ojczyzny”.  Obecnie jednym z głównych kierunków naszych działań jest szukanie i gromadzenie informacji o historii gminy Pomiechówek. Zgromadzone informacje umieszczamy na stronie internetowej www.historiapomiechowka.pl oraz w mediach społecznościowych na fanpage’u „Pomiechówek – o historii przy kawie„. Działania związane z historią nadal chcemy łączyć z animacją kultury i rekreacją, zapewniając potencjalnym odbiorcom naszych projektów atrakcyjny dostęp do wiedzy o historii gminy. Działaniami edukacyjnymi chcemy przyczyniać się do międzypokoleniowej integracji mieszkańców gminy poprzez wspólne odkrywanie historii naszej Małej Ojczyzny.

Aktualności

Zwiedzanie kościoła św. Anny

Wraz z Urzędem Gminy Pomiechówek i parafią św. Anny w Pomiechowie serdecznie zapraszamy na zwiedzanie pomiechowskiej świątyni. Będzie to okazja poznania tego obiektu pod kątem jego zabytkowego charakteru. Historię i […]

Spotkanie poświęcone cmentarzowi prawosławnemu w Stanisławowie

25 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku odbyło się spotkanie dotyczące prawosławnego cmentarza fortecznego w Stanisławowie. Dr Bartłomiej Gutowski i dr Marta Wiraszka przybliżyli nam efekty prac i odkrycia […]

Zobacz więcej aktualności