Wirtualny cmentarz

www.cmentarzpomiechowo.pl  –  zobacz stronę

Listopad 2022

Projekt „Wirtualny cmentarz” ma na celu inwentaryzację i digitalizację informacji o grobach i zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym w Pomiechowie. została przygotowana wirtualna mapa cmentarza i powstała baza danych służąca do wprowadzania informacji. 8 zespołów wolontariuszy pracuje fotografując poszczególne nagrobki i spisując informacje z nich, które następnie wprowadzane są do bazy danych. Po wprowadzeniu wszystkich informacji powstanie strona internetowa z mapą cmentarza i wszystkimi pozyskanymi informacjami.

Wrzesień 2023

Obecnie dobiega końca inwentaryzacja nagrobków. Chcąc poszerzyć wiedzę o osobach spoczywających na cmentarzu w Pomiechowie, zbieramy wszystkie informacje o zmarłych. Zwracamy się z prośbą do bliskich o przekazywanie informacji na temat członków ich rodzin. Szczególnie zależy nam na osobach zasłużonych, uczestnikach wojen, ale chętnie pozyskamy informacje o historii życia każdego mieszkańca gminy Pomiechówek lub kogoś, kto nie mieszkał tu na stałe, ale z jakiegoś powodu wybrał na miejsce wiecznego spoczynku pomiechowski cmentarz. Wszystkie pozyskane informacje uzupełnią wiedzę o historii naszej gminy.

Listopad 2023

Zakończyła się inwentaryzacja cmentarza w Pomiechowie. W związku z tym zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt „Wirtualny cmentarz w Pomiechowie”. Spotkanie zostało opisane w MENU w WYDARZENIACH. Od tej pory zaczęła funkcjonować strona wirtualnego cmentarza www.cmentarzpomiechowo.pl. Strona jest nie tylko bazą danych o cmentarzu, ale daje możliwość umieszczania informacji o zmarłych, do czego zachęcają twórcy projektu. Strona ma być źródłem wiedzy o wszystkich pochowanych, tych zasłużonych, ale też o każdym spoczywającym na pomiechowskim cmentarzu. Rodziny zmarłych mogą przekazywać takie informacje poprzez formularz znajdujący się na stronie cmentarza, ale też poprzez wszystkie kontakty podane na stronach prowadzonych przez Stowarzyszenie Twórcza Dolina. Projekt polegał na wykonaniu potężnej pracy przez projektanta i twórcy strony Piotra Bolka, ale też pozostałych dwunastu wolontariuszy, którzy chodzili po cmentarzu i spisywali dane z nagrobków. Piotr Bolek opracował tez mapę cmentarza na postawie zdjęć z drona. Cały czas pracuje też nad ulepszaniem strony i dodawaniem nowych funkcji.