Konkurs plastyczny 1050

Pomiechówek 20 kwietnia 2016 roku

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„1050 lat chrześcijaństwa w Polsce”

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Twórcza Dolina we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku.
  1. Konkurs jest częścią imprezy edukacyjno-rozrywkowej „Folkowo nad Wkrą” nawiązującej do 1050  Rocznicy chrztu Polski, która odbędzie się 18 czerwca 2016 roku w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3, w godzinach 17.00 – 21.30. Imprezę i konkurs objęli swoim patronatem Wójt Gminy Pomiechówek Pan Dariusz Bielecki oraz Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków. Partnerem konkursu jest Muzeum Wojska Polskiego i Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku.
  1. Konkurs zostanie ogłoszony w szkołach,  domach kultury i innych placówkach gdzie odbywają się zajęcia plastyczne. Prace mogą zgłaszać nauczyciele, instruktorzy, opiekunowie, rodzice.
  1. Celem konkursu jest upamiętnienie 1050 rocznicy chrztu Polski, zachęcenie dzieci i młodzieży do przypomnienia sobie faktów historycznych dotyczących samego chrztu jak też chrześcijańskiej historii Polski, wyłowienie i nagrodzenie talentów plastycznych.
  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnie wybranej technice. Tematyka prac dotyczy chrztu Polski oraz wydarzeń historycznych i religijnych, które na przestrzeni 1050 lat były konsekwencją przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Praca nie powinna być większa niż format A3. Praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, tytuł pracy, zgłaszająca placówka).
  1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 7- 18 lat. Jeden nauczyciel, instruktor, opiekun, rodzic, może zgłosić zbiorowo prace kilku dzieci na jednym formularzu.
  1. Jury w składzie: przedstawiciel Gminy Pomiechówek, Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków, Stowarzyszenia Twórcza Dolina, Gminnego Ośrodka Kultury oraz sponsora, oceni prace pod względem plastycznym, tematu (merytorycznym), pomysłu, estetyki wykonania. Zostaną  wyłonieni laureaci w czterech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat. Nagrodzonym zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie się 18 czerwca 2016 w dniu imprezy “Folkowo nad Wkrą”.  Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace wezmą udział w wystawie Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków zorganizowanej w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w dniach 18- 30 lipca 2016 w czasie Światowych Dni Młodzieży. Laureaci wraz z rodzinami otrzymają bezpłatny, jednorazowy wstęp do Muzeum Wojska Polskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
  1. Nagrodzone i wybrane prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w dniu imprezy 18 czerwca w Pomiechówku. Wystawa będzie zaprezentowana również w kościele parafialnym św. Anny w Pomiechowie. Będzie miała charakter mobilny i będzie mogła być pokazywana w innych placówkach, które zgłoszą chęć goszczenia wystawy u siebie do końca 2016 roku (szkoły, domy kultury itp).
  1. Prace należy przywozić lub przysyłać wraz z kartą zgłoszeniową do Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku ul. Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek, telefon 22 785 41 55, do 8 czerwca 2016 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje o Stowarzyszeniu                      www.tworczadolina.pl

Kontakt            tel. 501 238 483      mail      db@tworczadolina.pl 

Patronat:
pom WSP-Logo

Partnerzy:

pompa_logo slice-35

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania [PDF]