Forteczny cmentarz prawosławny w Stanisławowie

25 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku odbyło się spotkanie dotyczące prawosławnego cmentarza fortecznego w Stanisławowie. Spotkanie rozpoczął  prezes Stowarzyszenia Andrzej Lenart, który krótko wprowadził zebranych w temat historii cmentarza. Następnie głos zabrali goðcie i główni prelegenci spotkania dr Bartłomiej Gutowski i dr Marta Wiraszka, którzy przybliżyli zebranym efekty prac i odkryć dokonanych na terenie cmentarza. Spotkanie było kontynuacją wcześniejszego, zorganizowanego w październiku 2022 roku, poświęconego szerokiej tematyce cmentarzy z terenu gminy Pomiechówek.  Goście są członkami Fundacji Akcja Kultura, która prowadzi prace na fortecznym cmentarzu prawosławnym, mające na celu ocalenie pozostałości nagrobków w XIX wieku. W czasie prac odkryto fragmenty około 200 nagrobków. Dr Wiraszka przedstawiła prezentację ukazującą przykłady konkretnych nagrobków, ich wartości zabytkowej oraz wyniki poszukiwań informacji o spoczywających w danych grobach osobach. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii zatytułowana „Cmentarz prawosławny w Stanisławowie na Mazowszu w fotografii Jacka Łagowskiego”. Na 10 pracach dużego formatu autor przedstawił ciekawe fragmenty odkrytych nagrobków. Wystawa doskonale zobrazowała prezentowany temat. Część oficjalna spotkania zakończyła się oglądaniem wystawy i ciekawymi rozmowami kuluarowymi dotyczącymi tematu. W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby.  Poniżej znajduje się fotorelacja ze spotkania. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku.