Spotkanie poświęcone cmentarzom 2022

21 października 2022 roku w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Nasielskiej 3 miało miejsce bardzo ważne dla społeczności gminy Pomiechówek wydarzenie. Było to spotkanie poświęcone cmentarzom  zlokalizowanym na terenie gminy Pomiechówek. Spotkanie było pierwszym wydarzeniem organizowanym przez nową, zmienioną Twórczą Dolinę, która swoje działania ukierunkowuje głównie na pozyskiwanie i gromadzenie wiedzy o historii gminy Pomiechówek oraz na działania edukacyjne i  kulturalne związane z propagowaniem tej wiedzy. Skarbnicą takiej wiedzy są między innymi cmentarze, a jest ich obecnie na terenie gminy Pomiechówek aż osiem. Pięć z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z dwoma innymi organizacjami: Fundacją Kamienie Niepamięci reprezentowaną przez p. M. Lipińskiego i Fundacją Akcja Kultura reprezentowaną przez dr. B. Gutowskiego, dr. Martę Wiraszkę i dr P. Grabarczyka. Zaproszonym gościem była pisarka, pani Maria Kaucz, potomkini ewangelików z pobliskiego Nowego Dworu Mazowieckiego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Dariuszem Bieleckim na czele, który objął patronatem to spotkanie oraz starostą nowodworskim Pawłem Calakiem. W spotkaniu uczestniczyli także ks. kanonik Tomasz Cymerman, proboszcz parafii Pomiechowo, zarządca cmentarza parafialnego w Pomiechowie i przedstawiciel parafii prawosławnej ze Stanisławowa, której podlegają cmentarze prawosławne. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, co Stowarzyszenie uznaje za poważny sukces. Złożyły sie na niego: wcześniejsza aktywność w mediach społecznościowych, dobra kampania informacyjna, współpraca z samorządem oraz zainteresowanie tematem cmentarzy. Spotkanie reklamował plakat umieszczony i udostępniany w internecie oraz rozdawane i rozsyłane również w internecie zaproszenie.

Spotkanie składało się z pięciu części. W pierwszej części członkini Stowarzyszenia Twórcza Dolina Danuta Bolek przedstawiła prezentację, pokrótce omawiającą poszczególne cmentarze znajdujące się na terenie gminy Pomiechówek. Na początku prezentacji został podkreślony fakt, że prezentowana wiedza może być niepełna, że cały czas poszukujemy i dowiadujemy się nowych rzeczy, że między innymi właśnie to spotkanie służy pozyskiwaniu wiedzy. W drugiej części przedstawiciele Fundacji Akcja Kultura omówili prace prowadzone na prawosławnym cmentarzu fortecznym w Stanisławowie. Fundacja AK znalazła tam pozostałości około 200 ciekawych nagrobków, z których wiele okazało się dziełami sztuki kamieniarskiej XIX wieku. Zorganizowała tam warsztaty dla dzieci. Najważniejsze, że organizacja w porozumieniu z parafią prawosławną rozpoczęła prace, które pozwolą zachować to, co cenne i jeszcze pozostało na zaniedbanym obiekcie. W kolejnej części głos zabrała pani Maria Kaucz, luteranka, której leży na sercu zachowanie śladów i pamięci po przodkach ewangelikach. Przedstawiła skrótowo historię osadnictwa niemieckiego na terenie naszej gminy, szerzej omawiając osadnictwo we wsi Nowy Modlin, gdzie śladem po ewangelikach jest niewielki cmentarz. Kolejnym prelegentem był członek Fundacji Kamienie Niepamięci, który opowiedział o działaniach Fundacji. Polegają one na porządkowaniu i opiece nad cmentarzami ewangelickimi na Mazowszu. Przedstawił plany dotyczące cmentarza ewangelickiego w Nowym Modlinie, a także wspomniał o jeszcze jednym cmentarzu ewangelickim na terenie gminy Pomiechówek, znajdującym się w Błędowie. Ostatnia prezentacja dotyczyła cmentarza parafialnego w Pomiechowie, a konkretnie planów stworzenia przez Stowarzyszenie Twórcza Dolina wirtualnej mapy tego cmentarza. Założenia tego projektu omówił prezes Stowarzyszenia Twórcza Dolina Andrzej Lenart. Prezentacji prototypu dokonał jego twórca,  członek Stowarzyszenia Twórcza Dolina Piotr Bolek. Projekt zakłada, że na wirtualnej mapie cmentarza zostaną przede wszystkim umieszczone groby osób zasłużonych, ważnych dla gminy, parafii, ale też sławnych w skali kraju. Docelowo wirtualna mapa mogłaby obejmować cały cmentarz, czyli wszystkie nagrobki.

Spotkanie zakończyły rozmowy kuluarowe, bardzo ważne i potrzebne. Członkowie zaproszonych fundacji uczestniczących w spotkaniu poznali się, wymienili informacje o swoich pracach. Zapoznali się także z wójtem gminy Pomiechówek. Była to pierwsza możliwość takiego kontaktu, która w przypadku Fundacji Kamienie Niepamięci zajmującej się cmentarzami ewangelickimi, zaowocuje wyborem koncepcji zagospodarowania cmentarza. w Nowym Modlinie Znaczącym efektem spotkania było też zgłoszenie się chętnych, chcących pracować przy tworzeniu wirtualnej mapy cmentarza w Pomiechowie. Podsumowując, spotkanie uznajemy za niezwykle udane i owocne. Należy dodać, że było to pierwsze tego typu spotkanie, na którym można było podjąć temat cmentarzy całościowo. Poniżej obszerna fotorelacja ze spotkania oraz plakat i zaproszenie na spotkanie.