Pomiechowski kolaż 2021

Pomiechowski kolaż to projekt, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z programu Fundacji Orlen „Moje miejsce na ziemi”, edycja 2021. Pomysł polegał stworzeniu z różnych form artystycznych kolażu przedstawiającego naszą małą ojczyznę –  gminę Pomiechówek. Formami wyrazu miały być prace plastyczne, literackie i fotograficzne. Partnerami projektu byli Ośrodek Kultury w Pomiechówku i Biblioteka Publiczna w Pomiechówku.

Niestety czas przeznaczony na realizacje projektu przypadł na okres pandemii, co znacznie utrudniło działania. Trudności polegały na angażowaniu uczestników projektu. Nie działały instytucje kultury ani szkoły. Kontakty ludzkie były znacznie ograniczone. Były też obostrzenia związane z przemieszczaniem się. Czas na realizację projektu został wydłużony i w końcu udało się znaleźć chętnych do wzięcia udziału w projekcie i zebrać prace, na czym bardzo nam zależało. Pomysł był taki, aby prace pozyskać przez zorganizowanie konkursu w trzech dziedzinach, na prace plastyczne, fotograficzne i literackie. Konkursowi towarzyszył zamieszczony obok regulamin.

 

Sporym zaskoczeniem był  fakt, że do konkursu wpłynęło sporo prac literackich, a z kolei niewiele zdjęć. Od czasu, kiedy możemy posługiwać się aparatami cyfrowymi, łatwo wykonać zdjęcia i przesłać je w formie cyfrowej. Wpłynęły też prace plastyczne, podobnie jak w pozostałych dziedzinach, od osób w różnym wieku.  Po skompletowaniu wszystkich otrzymanych prac zebrała się komisja, która postanowiła, że wszystkie nadesłane prace zostaną wykorzystane w realizacji projektu. Plastyczne, fotograficzne i kilka fragmentów literackich do realizacji kolażu, a literackie opatrzone niektórymi zdjęciami do stworzenia folderu.

 

Realizację projektu zwieńczyła wystawa prac plastycznych zgłoszonych do kolażu oraz ekspozycja samego kolażu w pięknym miejscu, we wiacie edukacyjnej w Parku Dolina Wkry znajdującym się na skraju lasu w Pomiechówku. 22 czerwca 2021 roku odbył  się wernisaż i uroczyste zakończenie projektu. Na spotkanie przybyli uczestnicy konkursu, którzy zgłosili swoje prace wraz z rodzinami. Otrzymali oni pamiątkowe upominki i dyplomy. Nie brakowało wzruszeń, szczególnie wśród osób starszych, które miały okazję zaprezentować swoją twórczość związaną z Pomiechówkiem, który jest bliski ich sercu. Sam kolaż, czyli 9 kwadratów o bokach 1m x 1m, prezentował się znakomicie. Prace plastyczne, kolaż oraz folder wydany w ramach projektu, opisane są w oddzielnych zakładkach. Poniżej znajduje się fotorelacja z uroczystości zakończenia projektu.