Zwiedzanie kościoła św. Anny

Wraz z Urzędem Gminy Pomiechówek i parafią św. Anny w Pomiechowie serdecznie zapraszamy na zwiedzanie pomiechowskiej świątyni. Będzie to okazja poznania tego obiektu pod kątem jego zabytkowego charakteru. Historię i styl w jakim zbudowana i urządzona jest światynia przybliży nam dr historii sztuki, pani Ewa Korpysz, która jest kustoszem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Spotkaniu będzie towarzyszyć mini wystawa zorganizowana przez Twórczą Dolinę, przedstawiająca stare zdjęcia kościoła, jego wojenne zniszczenia i etapy odbudowy.