Forteczny cmentarz prawosławny

Zapraszamy na kolejne spotkanie, tym razem poświęcone tylko i wyłącznie fortecznemu cmentarzowi prawosławnemu w Stanisławowie. W ubiegłym roku Fundacja Akcja Kultura rozpoczęła tam prace mające na celu ocalenie pozostałości zabytkowych nagrobków. Przedstawiciele Fundacji opowiedzą o swoich odkryciach a wszystko zobrazuje nam wystawa sfotografowanych nagrobków. Porozmawiamy też o historii cmentarza. Warto przyjść!

25 lutego 2023 r., godz. 17:00
Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku
ul. Kilińskiego 1