Rozpoczynamy projekt „Wirtualny cmentarz w Pomiechowie”

W czwartek 17 listopada odbyły się dwa spotkania rozpoczynające projekt „Wirtualny cmentarz w Pomiechowie”. Pierwsze spotkanie odbyło się na plebanii parafii św. Anny w Pomiechowie. Z księdzem kanonikiem Tomaszem Cymermanem, proboszczem parafii, która zawiaduje cmentarzem w Pomiechowie,  spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Twórcza Dolina. Ksiądz proboszcz został poinformowany o planowanych działaniach, które zaakceptował. Zostały ustalone szczegóły prac, zaproponowane przez Stowarzyszenie i wymagane przez parafię. Drugie spotkanie miało miejsce w Bibliotece Publicznej, gdzie spotkali się członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze chętni do pracy przy projekcie. Utworzono 8 zespołów dwuosobowych, które będą pracować na wyznaczonych na cmentarzu sektorach, opisywać i fotografować nagrobki oraz wypełniać przygotowane ankiety. Na podstawie wypełnionych ankiet, wolontariusze będą wprowadzać dane do przygotowanej bazy. To żmudna praca, która prawdopodobnie zajmie rok. Zostało zaplanowane kolejne spotkanie, na którym ustalimy szczegóły i rozwiejemy wątpliwości oraz zaplanujemy dalsze prace. Na cmentarzu w Pomiechowie spoczywa wiele zasłużonych osób, których nagrobki chcemy oznaczyć, ale zdajemy sobie sprawę, że właściwie historia każdej spoczywającej na cmentarzu osoby jest ciekawa i związana naszą gminą. Te historie chcemy odkrywać i utrwalać.