Spotkanie tematyczne: „Cmentarze gminy Pomiechówek”

21 października 2022 r. o godzinie 18:00 w sali Centrum Integracji Społecznej odbędzie się spotkanie tematyczne poświęcone cmentarzom z terenu gminy Pomiechówek.

Program spotkania

  • Prezentacja cmentarzy z terenu gminy Pomiechówek
  • Prezentacja działań Fundacji Akcja Kultura na fortecznym cmentarzu prawosławnym w Stanisławowie
  • Omówienie stanu cmentarzy ewangelickich przez przedstawicieli Fundacji Kamienie Niepamięci
  • Przedstawienie założeń projektu Wirtualnego Cmentarza w Pomiechowie

Spotkanie objął patronatem wójt gminy Pomiechówek pan Dariusz Bielecki.