Zmiany w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Twórcza Dolina rozpoczyna nowy etap swojej działalności. Głównym celem organizacji stają się teraz działania na rzecz dokumentowania historii gminy Pomiechówek i propagowania wiedzy o niej.
 
Jednak nie odstępujemy od wcześniej realizowanych celów związanych z organizowaniem wydarzeń kulturalnych, które będą teraz oparte również na tematach związanych z historią, choć nie tylko. Wynikiem zmian jest nowy statut uchwalony przez Walne Zebranie Członków oraz wybór nowego zarządu. Nowy statut jest już dostępny na stronie Stowarzyszenia.
 
Obecny skład zarządu:
  • Andrzej Lenart – prezes
  • Katarzyna Koper – członek zarządu
  • Agnieszka Brzezińska-Brańska – członek zarządu
  • Danuta Bolek – sekretarz zarządu.
Dzięki zmianom Twórcza dolina zyskała nowych członków i obecnie w jej skład wchodzi 17 osób. W Walnym Zebraniu uczestniczyło 15 osób.