Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Wirtualny cmentarz w Pomiechowie”

24 listopada 2023 roku w Centrum Integracji społecznej odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Wirtualny Cmentarz w Pomiechowie” . Podziękowaliśmy wolontariuszom, którzy włożyli ogrom pracy w inwentaryzację nagrobków, wyszukiwanie informacji dodatkowych, przygotowanie systemu. Wszystkich wolontariuszy uhonorowaliśmy filmem, do obejrzenia którego zapraszamy. Podczas spotkania wolontariusze otrzymali podziękowania i upominki od Stowarzyszenia Twórcza Dolina oraz wójta gminy Pomiechówek. Dziękujemy naszym sponsorom, przede wszystkim panu Dariuszowi Bieleckiemu wójtowi Gmina Pomiechówek, za ogromne wsparcie, dzięki któremu miedzy innymi możemy korzystać z gminnych pomieszczeń, tu też PPW WKRA sp. z o. o., panu Adamowi Raglowi Usługi Pogrzebowe Ragiel oraz państwu Bartosiewiczom z Cukiernia Sweet Home.