Pomiechowski kolaż

Twórcza Dolina rozpoczyna pracę nad projektem Pomiechowski kolaż, na który otrzymała dotację od Fundacji Orlen. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu kilku konkursów: plastycznego, fotograficznego i literackiego oraz wykonaniu wielkoformatowego kolażu zawierającego wyłonione w czasie konkursów prace. Projekt ma na celu pokazanie współczesnego Pomiechówka oraz zintegrowanie mieszkańców, którzy zechcą wziąć udział w projekcie.