Podsumowanie konkursu plastycznego …

Podsumowanie konkursu plastycznego „1050 lat chrześcijaństwa w Polsce”.

Piknik „Folkowo nad Wkrą”, który odbył się 18 czerwca 2016 nawiązywał do 1050 rocznicy chrztu Polski m.in. poprzez konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęły łącznie 53 prace w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.

Jury w składzie:

Agnieszka Jachym – historyk sztuki – Stowarzyszenie Twórcza Dolina

Agnieszka Brzezińska-Brańska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku

Ewa Mróz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pomiechówku

Danuta Bolek – Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków, Stowarzyszenie Twórcza Dolina,

wybrało laureatów konkursu. Kierując się walorami artystycznymi prac, pomysłowością autorów oraz spójnością z tematem konkursu, przyznano nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych.

Wszystkie prace są bardzo ciekawe i warte obejrzenia, dlatego prezentujemy je na internetowej wystawie pokonkursowej.