Zorganizowaliśmy kolejną wystawę

grabol-plakat
W firmie 7bulls.com zorganizowaliśmy wystawę prac Katarzyny Grabczak-Szczepańskiej.