Wystawy

Od początku istnienia Twórczej Doliny, przez kilka lat, organizujemy wystawy malarstwa i fotografii dla artystów, głównie amatorów, chcących zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. Jest to realizacja jednego z naszych statutowych założeń wspomagania ukrytych talentów. Wystawy głównie były realizowane we współpracy z firmą 7bulls.com, w galerii firmy.