Start

tdlogoStowarzyszenie Twórcza Dolina powstało w 2015 roku z potrzeby realizowania pomysłów na wydarzenia kulturalne. Staraliśmy się odkrywać talenty organizując wystawy, głównie artystów amatorów. Każdego roku staraliśmy się uczcić ważną rocznicę lub wspomagać miejscowe wydarzenia kulturalne. Okazało się, że dużym zainteresowaniem cieszą się tematy związane z historią naszej „Małej Ojczyzny”.  Obecnie jednym z głównych kierunków naszych działań jest szukanie i gromadzenie informacji o historii gminy Pomiechówek. Zgromadzone informacje umieszczamy na stronie internetowej www.historiapomiechowka.pl oraz w mediach społecznościowych na fanpageu „Pomiechówek – o historii przy kawie” https://www.facebook.com/groups/763748124346060. Działania związane z historią nadal chcemy łączyć z animacją kultury i rekreacją, zapewniając potencjalnym odbiorcom naszych projektów atrakcyjny dostęp do wiedzy o historii gminy. Działaniami edukacyjnymi chcemy przyczyniać się do międzypokoleniowej integracji mieszkańców gminy poprzez wspólne odkrywanie historii naszej Małej Ojczyzny.

Aktualności

Rozpoczynamy projekt „Wirtualny cmentarz w Pomiechowie”

W czwartek 17 listopada odbyły się dwa spotkania rozpoczynające projekt „Wirtualny cmentarz w Pomiechowie”. Pierwsze spotkanie odbyło się na plebanii parafii św. Anny w Pomiechowie. Z księdzem kanonikiem Tomaszem Cymermanem, […]

Spotkanie tematyczne: „Cmentarze gminy Pomiechówek”

21 października 2022 r. o godzinie 18:00 w sali Centrum Integracji Społecznej odbędzie się spotkanie tematyczne poświęcone cmentarzom z terenu gminy Pomiechówek.

Zobacz więcej aktualności