Start

tdlogoStowarzyszenie Twórcza Dolina powstało z potrzeby robienia rzeczy ciekawych, realizowania pomysłów, które wciąż rodzą się w naszych głowach i będą służyć społeczności gminy Pomiechówek. Jednym z głównych kierunków naszych działań jest szukanie i gromadzenie informacji o historii gminy Pomiechówek. Zgromadzone informacje będziemy umieszczać na stronie internetowej www.historiapomiechowka.pl oraz w mediach społecznościowych na stronie „Pomiechówek – o historii przy kawie” https://www.facebook.com/groups/763748124346060. Nasze działania związane z historią chcemy łączyć z animacją kultury i rekreacją, zapewniając potencjalnym odbiorcom naszych akcji atrakcyjny dostęp do wiedzy o historii gminy Pomiechówek. Chcemy organizować wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, które przede wszystkim będą edukowały, ale też  dostarczały rozrywki. Chcemy w końcu przyczyniać się do międzypokoleniowej integracji mieszkańców gminy poprzez wspólne odkrywanie historii naszej Małej Ojczyzny.

Aktualności

Rozpoczynamy projekt „Wirtualny cmentarz w Pomiechowie”

W czwartek 17 listopada odbyły się dwa spotkania rozpoczynające projekt „Wirtualny cmentarz w Pomiechowie”. Pierwsze spotkanie odbyło się na plebanii parafii św. Anny w Pomiechowie. Z księdzem kanonikiem Tomaszem Cymermanem, […]

Spotkanie tematyczne: „Cmentarze gminy Pomiechówek”

21 października 2022 r. o godzinie 18:00 w sali Centrum Integracji Społecznej odbędzie się spotkanie tematyczne poświęcone cmentarzom z terenu gminy Pomiechówek.

Zobacz więcej aktualności